Televizija Vlasotince

Ekipa televizije Vlasotince

Televizija Vlasotince predstavlja duh istoimene opštine. Oni su nadahnuti, ambiciozni i uprkos petnaestogodisnjem postojanju pioniri koji pred nama daju i davaće pravu sliku onoga što se dešava u Jablaničom okrugu.
Imaju samo jedan cilj i njime se vode.
Ne plaše se izazova! Ne mare kada ih podcenjuju!

Nisu najveći i najači, tako mali a profesionalni, objektivni, iskreni i precizni uzdižu se što im je vrlina. Sve što rade prezentuju na poseban način! Orjentisani su na želje gledaoca i trude se da nikada ne iznevere naše poverenje. Poštuju tradiciju, ali ne žele da ih vreme pregazi. Njihova redakcija je svesna, da dobar tim čine oni koji se pomažu i zajedno dostižu maksimum!

Oni su brzi, hrabri, ambiciozni, u koraku s vremenom, strastveni ali ne i pristrasni! To su oni!

Program Televizije Vlasotince prihvaćen je u Jablaničkom okrugu, za koje područje se emituje, najpre od građana, a zatim i od svih relevantnih državnih organa, društvenih organizacija, privrede i omladine kao program koji je u ovu sredinu uveo novi duh informisanja, kulturoloskog pristupa svim temama, edukacije i zabave.

Televizija Vlasotince nastala je 1996. godine, u početku pokrivajući samo teritoriju opštine Vlasotince. Ne zadugo montiran je novi predajnik na koti Jastrebac te je signal pokrio čitav Jablanički kao i deo Pčinskog okruga.

Hiljade zadovoljnih kupaca našeg medijskog prostora, kao i ishod anketa jedan su od glavnih ukazatelja našeg korektnog i profesionalnog odnosa u poslu kao i potvrda naše inventivnosti.

Zona pokrivanja RTV Vlasotince

Leskovac, Vlasotince, Lebane, Medvedja, IPTV D1, GSS media, JustinTV

Vodeći se neophodnošću da programski elaborat bude realan, i da se njegova realizacija odvija u roku i po izloženom i definisanom rasporedu, nastojali smo da obuhvatimo pragmatične teme, na koje nam ukazuju istraživanja koja u redovnim ciklusima sprovodimo kod naših ciljnih grupa. Nastojali smo prilikom planiranja programa da usaglasimo i što optimalnije iskoristimo raspoložive kapacitete i ljudske resurse, i da pritom budemo svesni tehničko tehnoloških ograničenja kako bi izbegli pretencioznost u planiranju i realizaciji programskih celina iz programskog elaborata.

Televizija Vlasotince
10.09.2009. god. u Leskovcu