ПРОМЕНA ЦЕНЕ ВОДЕ И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

  • 31. mart 2021. u 10:54h
  • Autor: RTV Vlasotince
  • 171 pregleda

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е   0 ПРОМЕНИ ЦЕНЕ ВОДЕ И КАНАЛИЗАЦИЈЕ На осноеу сагласности Општинског вeha Општине Власотинце на Ценовник услуга, радова, механизације и радне снаге ЈКП”Водовод” Власотинце од 08.03.2021 године и објавл>иваіъа одлуке у “Службеном гласнику града Лесковца" 16.03.2021 године (01 број 06-18-8/2021) обавештавамо кориснике услуга о корекцији цена и то:воде за 4,02 без пдв-а или 4,52 динара/мЗ са пдв-ом — домаfтинства воде за 7,43 без пдв-а или 9,17 динара/мЗ са пдв-ом — правна лица канализације за 2,02 без пдв-а, или 2,16 динара/мЗ са пдв-ом - дома?тинства канализације за 3,72 без пдв-а, или 4,09 динара/ме са пдв-ом — правна лица Цена воде за домаfіинства је повеhана са 58,97 на 63,69 динара/мЗ, тако да he се за просечних 15м3 рачуни за воду увеЪати са 884,35 на 955,55 динара/месечно, а канализације са 442,20 на 474,60 динара/месечно. Цена воде за правне субјекте је повеhана са 108,90 на 117,07 динара/мЗ, или 9,17 динара/мЗ а канлизације са 54,45 на 58,54 динра/мЗ или за 4,09 динара/мЗ.Цене услуга по новом ценовнику Цена утрошене воде по 1 m'


Цене услуга по новом ценовнику


Цена утрошене воде по 1 m'


Ред. бр.Иатегорија потрошачаЈед. мереЦена без ПДВ-аПДВ 10°4Укупна цена са ПДВ-ом Домаhинствам*57,635,7663,692Правна


лица 106,4310,64117,07 


 


3Накнада на прик/ъучак


(Одлука о комуналној делатности на територији општине Власотинце бр.894 од 28.06.2013, члан 48.) 


 


ком 


 


50,00 


 


5,00 


 


55,00 


Цена канализације по 1 m'


Ред.


бр.Категорија потрошачаЈед. мереЦена без ПДВ-аПДВ 10%Укупна цена са ПДВ-ом1ДомаfіинствамЗ28,822,8231,64 Правна лицаm353,225,3258,54 Нови ценовник fie се примегьивати на рачунима од 01.04.2021 године