Исплате из буџета на име трошкова у образовању, за породиље, ауто-седишта, отпремнине

  • 14. septembar 2023. u 14:52h
  • Autor: RTV Vlasotince
  • 551 pregleda

Данас је из буџета града Лесковца на име редовних трошкова у образовању исплаћено  2.768.235,52 динара. Од тог износа, на име трошкова превоза за запослене у основном и средњем образовању исплаћен је износ од 2.422.733,52 динара.


Подсећамо. Лесковац редовно измирује све трошкове образовних установа, редовно се врши плаћање трошкова превоза и исплата јубиларних награда запосленима у области образовања, редовно се улаже у школске објекте и константно повећавају издвајања намењена овој области и у овој години износе милијарду и 100 милиона динара.


Такође, данас је из буџета исплаћено 1.090.620 динара за ауто-седишта које град Лесковац поклања свим малишанима, као и сума од 770.000 динара за 57 породиља и то по 10 хиљада за све запослене и по 20 хиљада динара за све незапослене маме. Подсећамо да ће се овај износ повећати дупло следеће године – по 20 хиљада добиће све запослене маме, док ће се по 40 хиљада динара исплаћивати за све незапослене маме.


Редовно се врше исплате и на име отпремнина. Само од почетка недеље је у те сврхе исплаћено 1.003.212,5 динара.


Град Лесковац наставља да без дана кашњења измирује све своје обавезе, како према запосленима, тако и све оне које доспеју у Централни регистар фактура.