Редовно измирење обавеза према ЕПС-у

  • 28. septembar 2023. u 10:10h
  • Autor: RTV Vlasotince
  • 524 pregleda

Данас је из буџета града Лесковца исплаћено 3.263.759 динара ЕПС-у у оквиру редовних трошкова, а на име утрошене електричне енергије.


Град Лесковац редовно и без кашњења измирује обавезе према ЕПС-у, као и све обавезе у својој надлежности, све што доспева у Централном регистру фактура, обавезе према установама, предузећима, запосленима.


Подсетимо. Децембра 2022. године исплаћена је 60. и уједно последња рата репрограма са ЕПС-ом потписаним у циљу намирења дуговања насталог због неисплаћених рачуна за струју и уличну расвету. Дуг у укупном износу од 192 милиона динара (што износи око милион и 600 хиљада евра) датира из периода пре 2012. године, односно претходног руководства града.


Имајући у виду да је град измирио сва дуговања према ЕПС-у и да редовно измирује и месечне рачуне, намеће се обавеза овог предузећа да стабилизује испоруку електричне енергије. Најављени и редовни ремонти, као и ненајављен престанак снабдевања еклетричном енергијом, све су чешћи у нашем граду, што ремети редовно функционисање грађана, привреде и читаве заједнице.